TAKVASK

Forlenger levetiden på taket ditt!

Vasking av tak

Vasking av tak er viktig for å få bort mose, alger og lav som er de vanligste vekstene på tak. Disse vekstene kan ha flere negative følger. Mose og alger hindrer dreneringen fra taket, suger opp væske og binder fukt. Hvis mosen vokser inn under takpannene kan fukten i neste omgang lete seg fram til lektene og undertaket og risikoen for fuktskader øker.

Den væsken som mosen binder til seg kan lete seg ned i pannenes hulrom og porer og senere på vinteren utvide seg når det fryser til is. Det kan føre til at pannene igjen sprekker, såkalt frostsprengning. Lav på taket fører til lav surhet som korroderer og bryter ned takpannene.

Etter takvaskingen rengjøres alltid takrenner og nedløpsrør og vi bytter ødelagte panner. Ved behov monterer vi også løvsiler før vaskingen slik at dreneringen ikke stopper opp.

Anti-algebehandling

Etter en korrekt gjennomført anti-algebehandling av taket ditt dør alle vekster som finnes på taket og det nøytraliseres. Siden tar vær og vind seg av jobben. Taket er helt rent for alger og mose innen ett år.

Vasking av fasade

Vi rengjør boligen din skånsomt med høytrykksvasking med lavt trykk slik at kledning og maling ikke blir skadet. Innen vasking påfører vi en væske med biologisk middel som avfetter veggene og tar knekken på sopp- og algevekst. På meget skitne plasser anvender vi børste sammen med det biologiske middelet.
Resultatet blir en skånsom rengjort fasade som holder i noen år.
Hvis du ønsker å male etterpå anvender vi en type kraftvask med litt høyere trykk slik at man får et godt forberedt underlag.