Stålplatetak

Det er få entreprenører som har det som kreves når det gjelder å male om gamle stålplatetak og få et resultat som holder seg.

Å male om et stålplatetak krever nøyaktighet, riktige maskiner og mye kunnskap. I Tak og mur Norge har vi sertifiserte malere som har lang erfaring når det gjelder renovering av denne type tak.

Vi jobber kun med Noxyde forskrifter som er et markedsledende system for å male om stålplatetak.

Malingen karakteriseres av dens ekstreme kapasitet til å følge bevegelsene i byggematerialet og er hele 200% elastisk.

Malingen er klassifisert ifølge C5-M, noe som er den høyeste klassifiseringen når det gjelder beskyttelse mot rust.

Kostnaden for et Noxydebelegg kan ofte deles opp over 15-25 års tid avhengig av takets geografiske plassering.

  1. Vi høytrykksvasker taket med et trykk på 500-2500 bar avhengig av rustangrep og av type belegg på taket. Dette for å sikre at all gammel farge som sitter dårlig blir borte.
  2. Vi inspiserer taket så det er rent og kontrollerer om det må gjøres noen reparasjoner av platene før malingsarbeidet påbegynnes.
  3. Vi påfører første laget med Noxyde 175 my med fargesprøyte. Vi kontrollerer festeegenskapene på malingen før neste lag.
  4. Vi påfører andre laget med Noxyde 175 my med fargesprøyte. Nå er taket ferdig behandlet og har også fått en beskyttelse som vil holde i mange år framover.