Betongtakstein

Isonitts fire stegs renovering – et klart valg

Nedslitte tak er den vanligste årsaken til fuktskader. En liten skade på taket kan få veldig store og kostbare følger, for taket og også andre steder i huset. Taket er den viktigste delen for beskyttelse av fukt. Sammen med yttervegger er taket den mest utsatte delen av huset, utsatt for nedbør, vind og temperatursvingninger. Sprekk, hull, mose og sopp kan forårsake fuktskader på taket og ødelegge dine takstein. Det er grunnen til at vedlikehold er kjempeviktig og et godt økonomisk tiltak.

For å forebygge fuktskader på taket og huset er det meget viktig med riktige tiltak for å forlenge levetiden på dine betong takstein. Takstein av betong skal helst vedlikeholdes hvert 20. år for at taksteinene skal beholde sin tetthet. Tettheten beskytter mot at takstein brytes ned samtidig som den avviser fukt, noe som betyr at den forhindrer fuktskader på undertak og frost sprenging. En dårlig tetthet gir som resultat fuktige takstein som medfører gode vekstvilkår for mose og alger.

Ønsker du å beskytte taket mot nedbryting, kontakt oss for en uforpliktende befaring!

Hvordan gjør vi det?

  1. Under befaring kontrollerer vi undertakets tilstand, om det er økonomisk gunstig for kunden å gjennomføre denne prosessen, samt at vi ser over tilstanden på taksteinene.
  2. Vi høytrykkvasker taket med varmt vann, ca 60 grader +. På den måten kan vi vaske taket forsiktig da skitt vil løsne raskt. Videre får vi mindre vann på taket slik at undertaket og lekter blir mindre utsatt.
  3. Vi antialgebehandler taket med en spesielt utviklet væske. Dette for å åpne taksteinenes porer samt å forsikre at taket er sterilt og klar for malingen.
  4. Første lag vi legger på er en primer som er isonitts nano baserte akrylat fortynnet med en væske for dyp gjennomtrenging av takstein. På den måten tetter vi alle porene i taksteinene og gir en god forutsetning for neste fase.
  5. Det andre laget av isonitt nano baserte akrylat påfører vi ufortynnet for å skape et sterkt elastisk slitelag som ligger under taksteinenes overflate. Nå er taksteinene beskyttet mot fukt, mose, alger og annen forurensing. Taket har fått et nytt sterkt beskyttelseslag mot vær og vind for mange år framover.